Wat is het verschil tussen kiezen en beslissen?

Coaches komen soms met de vreemdste vragen binnenvallen. Vragen waar wij, als coaches, ook niet direct een antwoord op hebben. Zo kwam onlangs de vraag: “Wat is het verschil tussen kiezen en beslissen?” Nou, daar had ik niet zo direct een antwoord op maar het heeft mij wel aan het denken gezet. Wat is nu het verschil tussen kiezen en beslissen? Is er wel een verschil? En wat heeft het ene met het andere te maken?

Van Dale vertelt ons het volgende.

kie·zen koos, h gekozen 1 een keus doen: moeten ~ of delen een keus moeten doen (uit twee minder aangename dingen); het ruime sop ~ uitvaren (1) 2 bij stemming aanwijzen: iem tot voorzitter ~ 3(telecom) een nummer draaien of intoetsen
be·slis·sen -sliste, h -slist 1 een besluit nemen 2 een bep. uitkomst laten hebben: deze aanval besliste de strijd

Interessant dat Van Dale denkt dat als er moet gekozen worden uit twee minder aangename dingen. Ik heb al een hoop keuzes gemaakt uit twee aangename dingen namelijk. En zoals ik het begrijp, wordt er eerst gekozen en dan beslist.

Kiezen staat gelijk met ons op de toekomst richten, zegt Sheena Iyengar. En dat klopt ook. Ook al willen we soms wel dat we keuzes uit het verleden opnieuw konden maken, we gaan keuzes en dus een beslissing maken voor iets dat nog komen gaat. Sterker nog, kiezen is voor veel mensen een zware klus. Verantwoordelijk is een woord dat bij veel mensen hierbij naar boven komt. En angst om een verkeerde keuze te maken. Een verkeerde reep chocolade kiezen heeft duidelijk minder grote gevolgen dan, ik zeg maar wat, de verkeerde zakenpartner kiezen. Je zal het maar voor hebben.

De keuzes die een mens maakt, zeggen ook iets over zijn identiteit. Als ik zus ben, moet ik zo kiezen, maar als ik zus kies, ben ik blijkbaar zo, zegt Iyengar in haar boek. Daar ligt volgens mij het moeilijke aan grote keuzes maken. Niet alleen worden we in een richting geduwd door de maatschappelijke normen maar de maatschappij duwt ons ook in een vakje door de keuzes die we maken. Kiezen voor outdoor active learning, is voor sommige mensen kiezen voor iets minderwaardigs, “oefeningetjes doen” noemen ze dat dan. En voor anderen is het kiezen voor het avontuur en het verleggen van grenzen. Kiezen zorgt voor veroordelingen en meningen die zich opsplitsen.

Maar keuzes maken helpt ons onze persoonlijkheid te vormen. En hoe meer keuzes we maken, hoe meer er verborgen blijven. En ook al zijn we soms bang voor een verkeerde beslissing na het kiezen, een beslissing kan nooit slecht zijn. We hebben alleen te leren omgaan met de consequenties ervan. Zodoende is keuzes maken een onuitputtelijke bron van elementen om je leven vorm te geven.