Organisatie-ontwikkeling

Transformeer je organisatie door aspiraties in goede banen te leiden

‘Disruptief’ is zonder twijfel een van de hedendaagse modewoorden. De impact van digitalisatie en globalisatie op hoe ondernemingen veranderen en groeien is immens en nog lang niet aan zijn einde toe. Voorbijgestreefde businessmodellen liggen onder vuur, de eisen van de klant reiken verder dan het traditionele aanbod, bepaalde markten kwijnen plots weg en andere verschijnen uit het niets.

De status quo behouden is in deze omstandigheden geen optie. Je bedrijf aanpassen aan deze volledig nieuwe omgeving is de boodschap. Een ware nachtmerrie! Of, als je best houdt van een uitdaging, misschien wel een droomkans?

In rechte lijn van A naar B?

Een strategie bepalen om je bedrijf om te vormen kan logisch en direct lijken: processen digitaliseren, andere bedrijven overnemen of ermee samensmelten, alle werknemers op dezelfde lijn brengen … Alleen blijkt dit in de realiteit net iets meer voeten in de aarde te hebben. Uit studies blijkt dat tot 80% van de bedrijfstransformaties mislukt.

Van A naar B raken lukt zelden in een rechte lijn. Bij de vertaling van strategie naar concrete tactieken en acties zijn er altijd struikelpunten. Sommige ondubbelzinnige obstakels veeg je mits wat denkwerk zo van de baan, andere blijken addertjes onder het gras. Zo kunnen verborgen agenda’s of weigerachtigheid tegenover verandering kan in ware machtsspelletjes ontaarden en frustraties voeden.

Het is eenzaam aan de top

Blijf met je prachtig uitgewerkte strategie niet op eenzame hoogten hangen! De mensen om je heen kunnen perfect jouw aspiraties delen, maar je moet hen wel duidelijk maken waar je heen wil. Zorg ervoor dat je organisatiestructuur ook aansluit bij hun aspiraties, en creëer de nodige draagkracht voor de transformatie. Een businessmodel hervormen gaat verder dan objectieven en processen bepalen: het wijzigt het DNA van je bedrijf.

Gids nodig?

Transformatie tast de grenzen van het Human Resources Management af. Mensen eenvoudigweg betalen (of bekrachtigen) om een job uit te oefenen volstaat niet langer. Een veranderingstraject beheren vergt een helikopterzicht op waar de organisatie heen gaat. Je moet een context scheppen waarin mensen hun eigen aspiraties kunnen nastreven, met een gemeenschappelijk doel voor ogen. Daarmee kan Aspiria je helpen: aspiraties in goede banen leiden.

Als Chief Transformation Officer (CTO) dichten we het gat dat vaak tussen strategie en uitvoering gaapt. Want hoe mooi de strategie ook is, het zijn de mensen die haar moeten waarmaken.

Kan jouw organisatie voordeel halen uit de Aspiria-aanpak?

JA, als deze:

  • weet wat ze wil, maar de weg niet kent.
  • niet weet wat ze wil en in het donker tast.
  • weet dat ze iets anders wil en ‘mensen’ daarbij vooropstelt.
  • gaat voor innovatie en ingewortelde werkwijzen in vraag wil stellen.
  • managers heeft die zichzelf een spiegel durven voorhouden.
[templatera id=”785″]