Burn-outpreventie

Detectie, preventie en behandeling van burn-out binnen organisaties. Laat aspiraties niet opbranden.

“Burn-out is de ziekte van de 21ste eeuw. Mensen worden alsmaar meer onder druk gezet om meer te presteren in minder tijd. Maar we leren ook minder om met emoties en met moeilijke situaties om te gaan. Iedereen moet gelukkig zijn en ongelukkige mensen hebben het aan zichzelf te danken. Dit zet mensen onnodig onder druk en duwt ze ook in een isolement. Een burn-out stimuleert ons om hiernaar te kijken.”

In België zijn jaarlijks 20.000 werknemers werkonbekwaam door burn-out.
Iemand met burn-outsymptomen vertoont gedrag dat atypisch is voor zijn ‘normaal’ functioneren. Deze werknemer past zich vanuit een onderliggend patroon aan de impliciete verwachtingen van de organisatie aan en kan niet meer schitteren in zijn eigenheid.

Wacht niet tot burn-out je organisatie als een sluipend gif ondermijnt. Ga proactief aan de slag! Je ondersteunt er je werknemers mee én bespaart je organisatie duizenden euro’s.

Burn-outpreventieplan

Bij behandeling of voorkomen van burn-out binnen bedrijven is het belangrijk om zowel vanuit het individu als vanuit de organisatie te werken.
We baseren onze aanpak op drie pijlers: detectie, preventie en behandeling.

Een vroege detectie van burn-out leidt tot een snellere aanpak van triggerende factoren waardoor minder werknemers uitvallen. Op de achtergrond van het functioneren moeten leidinggevenden de mogelijke signalen van burn-out wel kunnen herkennen, zodat er tijdig alarmbelletjes afgaan. Deze workshop helpt hen daarbij.

Na deze workshop kennen de leidinggevenden:

 • het verschil tussen stress, overspannenheid, burn-out, depressie of een auto-immuunziekte zoals CVS
 • de kenmerken van een burn-out in de verschillende fasen, bijv.
  • iemand die naar een burn-out toegroeit
  • iemand die bijna met burn-out te kampen heeft
  • iemand die echt helemaal opgebrand is
 • de onderliggende signalen die een werknemer kan geven bij een burn-out, bijv.
  • negatieve houding
  • meer conflicten
  • meer ziekteverzuim
  • te laat komen …
 • de oorzaken van burn-out
 • manieren om een gesprek aan te knopen met een werknemer over dit thema
 • de factoren die belangrijk zijn om burn-out af te wenden, bijv.
  • verhogen van betrokkenheid
  • autonomie
  • mee beslissingen nemen …

We stellen in deze workshop ook de MBI (Maslach Burnout Inventory)-test voor.

Preventie van burn-out kan alleen maar wanneer er binnen de organisatie oog en aandacht is voor wat er zich bij de werknemers afspeelt. Wanneer werknemers naar een burn-out neigen, kan snel ingrijpen erger vermijden.

Sleutelwoorden daarbij: herkenning, uit het isolement halen, vitaliseren.

We gebruiken het potentieel binnen de organisatie en geloven in kruisbestuiving tussen mensen in dezelfde mentale positie. Ervaringen delen en het ‘ik ben niet alleen’-gevoel hebben een grote impact op iemand die zich voelt wegglijden in een burn-out. Dat doen we aan de hand van intervisiegroepen.

De doelstellingen van een intervisiegroep:

 • De signalen van burn-out bespreekbaar maken onder werknemers.
 • Herkenning vinden bij elkaar zonder weg te glijden in slachtofferschap.
 • Reorganisatie van de werkomgeving aanmoedigen en privé-werk balans stimuleren.
 • Motivatie en betrokkenheid verhogen.
 • Verbinding creëren tussen werknemers om isolement tegen te gaan of te doorbreken.
 • Opvolging voorzien na re-integratie.

Deze coaching start zodra iemand thuisblijft met de diagnose van burn-out én na bespreking of de persoon zich hiervoor kan engageren. De burn-outcoaching bestaat uit zo’n 5 tot 10 sessies met drie duidelijke fasen.

 1. Fysiek en mentaal op krachten komen.
 2. Inzicht verwerven in wat er nu juist is gebeurd.
 3. Kijken naar de toekomst.

De laatste fase gebeurt in combinatie met de hervatting van het werk.
Bij de re-integratie is het belangrijk dat de coach de coachee kan opvolgen.

Doelstellingen van deze coaching zijn onder meer:

 • Zicht krijgen op het fenomeen burn-out.
 • Zelfvertrouwen en positief zelfbeeld terugkrijgen.
 • Zicht krijgen op coping gedrag (hoe de coachee omgaat met stress, verandering, druk, eisen, verwachtingen …)
 • Jobmatch: past deze job wel bij de coachee?
 • Energievreters en –gevers aanpakken.
 • Welke overtuigingen en belangen zijn er intrinsiek aanwezig?
 • Welke veranderingen zijn er nodig in de toekomst?

Een gerichte begeleiding ontwikkelen kan enkel aan de hand van een intakegesprek dat vraag en aanbod naast elkaar legt. Prijzen geven we daarom enkel na een persoonlijke ontmoeting.

[templatera id=”737″][templatera id=”735″][templatera id=”750″][templatera id=”758″]