Diagnose organisatieperformance

Diagnose organisatieperformance

Net zoals bij de teamdiagnose gaan we een diagnose stellen, maar ditmaal van de hele organisatie.
Waarop screenen we?

  • Maturiteit
  • Cultuur
  • Onbewuste dynamieken
  • Expliciet leiderschap
  • Impliciet leiderschap
  • Organisatiestructuur
  • Wie zit op welke plek
  • Verantwoordelijkheden
  • Emotionele onderstroom
  • Communicatie

Dankzij deze diagnose krijgt de CEO een duidelijk beeld van zijn organisatie vanuit het menselijke perspectief (wat al te vaak over het hoofd gezien wordt). Dankzij deze extra informatie kan het management duidelijker sturen op wat de mensen nodig hebben. Door richting te geven, komen de neuzen allemaal in dezelfde richting te staan.

Als bedrijf koppel je hier idealiter een opvolgtraject als Chief Transformation Officer (CTO) aan om erop toe te zien dat de mens binnen de organisatie nooit in de vergetelheid raakt.

Contact

“Burn-out is de ziekte van de 21ste eeuw. Mensen worden alsmaar meer onder druk gezet om meer te presteren in minder tijd. Maar we leren ook minder om met emoties en met moeilijke situaties om te gaan. Iedereen moet gelukkig zijn en ongelukkige mensen hebben het aan zichzelf te danken. Dit zet mensen onnodig onder druk en duwt ze ook in een isolement. Een burn-out stimuleert ons om hiernaar te kijken.” – Lieve Van Weddingen

checklist “Draai ik in cirkels” ?

“Downloadlink”

Last modified: July 1, 2024