Organisatie-ontwikkeling / Lode Peeters – CEO, Tobania

Organisatie-ontwikkeling / Lode Peeters – CEO, Tobania

“Naar aanleiding van onze fusie (TOBIUS en Saga tot TOBANIA) zag ik als gedelegeerd bestuurder van de nieuwe organisatie snel in dat het zeer belangrijk was om ons professioneel te laten begeleiden in deze transitieperiode. We hadden immers voor een belangrijke transformatie gekozen: vanaf nu zouden we meespelen in de ‘premier league’. Dan kan je je geen inloopperiode van jaren permitteren. Zodoende hebben wij Aspiria gevraagd om ons te begeleiden op 3 niveaus: coaching van het managementteam, de groepsdynamiek in alle geledingen van de organisatie bevorderen en de organisatie op zich begeleiden in haar transformatie. De bedoeling was onze managers beter wapenen in de aansturing van hun toch wel grotere teams en business units, de interne communicatie bevorderen, zodat iedereen sneller naar elkaar toegroeit, en de fusiepijnen bij de implementatie van een nieuw organisatiemodel sneller opvangen. Al snel leverde dit, mede dankzij de zeer grote inspanningen van Aspiria, duidelijk zichtbare resultaten op. Mijns inziens zullen deze absoluut bijdragen tot de verdere succesvolle ontplooiing van deze organisatie. De pragmatische en no-nonsenseaanpak van Aspiria, de beschikbaarheid en medewerking van hun ervaren coaches en de integratie van hun inzicht in bedrijfseconomie in hun consultingactiviteiten gaven zonder twijfel een toegevoegde waarde aan ons transformatieproject.” Lode Peeters – CEO, Tobania

 

Last modified: July 1, 2024