Teamcoaching / Eric Wyffels – Medisch Directeur, OLV ziekenhuis Aalst

Accreditatie, een zorg of een zegen?

Accrediteren kan je leren: stuur aspiraties

“Een gezonde teamgeest is de cruciale factor om een accreditatietraject tot een goed einde te brengen. Om die specifieke competenties aan te leren kan externe teamcoaching uitkomst bieden. Gino Peremans en zijn team kan je als een referentie beschouwen in de coaching van leading professionals. Het is een kunst op zich, waar zij een persoonlijke touch aan geven.” – Eric Wyffels – Medisch directeur, OLV ziekenhuis Aalst

31 december 2017: D-day! Elk algemeen, categoraal of universitair ziekenhuis in Vlaanderen moet tegen dan voldoen aan een accreditatie met vooropgestelde patiëntveiligheidsniveaucriteria, maar ook aan kwaliteitscriteria voor structuur-, proces- en resultaatniveau. De Vlaamse Overheid legt de toekenning van accreditaties in handen van de externe accrediterende instanties JCI en NIAZ-Qmentum.

Het klinkt misschien eenvoudig, maar een accreditatie behalen heeft een enorme impact op een ziekenhuis. Het vraagt dat alle neuzen in dezelfde richting staan: van elke unit, elke arts en elke medewerker van het ziekenhuis.

Een uitdaging! Het doolhof van lokale dienstafspraken, vastgeroeste regels en ellenlange discussies vormt al snel een tijd- en energierovend obstakel. Zo krijgt de accreditatie al bij voorbaat een bittere nasmaak. Niet welkom, als je zo’n uitdaging met succes wil afronden.

Geslaagde accreditatie?

Voorbereiding, duidelijkheid en richting zijn de belangrijkste factoren om een accreditatie te laten slagen, zo blijkt uit onderzoek. Ze maken dat iedereen mee is in het verhaal. Hoe meer mensen het verhaal dragen, hoe groter het succes.

Aspiria begeleidt

We hebben meer dan 20 jaar ervaring in verandering en transformatie. We kennen alle fasen door en door en weten wat er te verwachten valt.

Hoe hoger de betrokkenheid, hoe meer kans op slagen. Onze grootste focus ligt op ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich betrokken voelen bij de accreditering.

We helpen en begeleiden de verantwoordelijken om de accreditatie in het ziekenhuis rond te krijgen. Met presentaties, brainstormsessies en vergaderingen brengen we ideeën aan.

Onze sterke punten:

  • Denkprocessen begeleiden.
  • Mensen creatief aan het denken zetten over wat zij belangrijk vinden … zonder dat ze zich verliezen in de inhoud, woorden en moeilijke wetten.
  • Verschillende teams snel op één lijn krijgen: in workshops en werkgroepen geven we duidelijkheid en richting.

Zijn er units waarbij het denkwerk moeizaam loopt? Extra begeleiding en ondersteuning is mogelijk.

Wij gaan samen met jullie voor een succesvolle accreditatie, die alle personeelsleden uitdragen en waar alle betrokkenen naartoe werken.

Dankzij onze ervaring in de begeleiding van ziekenhuizen bij het behalen van een accreditatie kunnen we hierin snel helpen en assimileren.